Bozkırlı Aşık Sazlı ve Eserleri


Asıl adı Hüseyin olan Âşık Sazlı, Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Sazlı köyünde doğdu. Mahlasını köyünün adından aldı. Şiirlerinden biraz okuryazar olduğu anlaşılan Sazlı, nüktedan bir âşık olup, kendi yaptığı sazıyla irticalen şiirler söylemekte ustadır.

Mahmut Ragıp Gazimihal'ın, H 1324 (1906-07) tarihinde, eski adı Elmasun olan Güneybağ (Güneysınır) kasabasından Osman adında bir imamdan aldığı bir cönkte Sazlı'nın iki türküsü yer almaktadır. Köy köy gezerek sohbetlerde bulunan âşığın ölüm tarihi bilinmemektedir.

ÂŞIK SAZLI - (d. 1260/1825) Halk şairi.

Eserlerinden Örnekler

Türkü

Bahâr gelir garip bülbül öterken

Elvân elvan çiçekler biterken

Yaylalara alay alay giderken

Yeşil dağlar cennet gibi güler hey

 

Gün yüzünde altın güneş ışıldar

Ulu çamlar yel aldıkça ışıldar

Pınarlardan soğuk sular fışıldar

Sürü yürür kuzular meler hey

 

Daldan dala kuşlar seker oynaşır

Keklik öter kumru öter kaynaşır

Dilber kızlar sarıçiğdem yaylaşır

Paslı gönül paslarını siler hey

 

Âşık Sazlı dertli dertli gülüyor

Aşk elinden nice saray alıyor

Her dereden âb u hayât geliyor

Hoşluk gelir gider bütün gamlar hey

 

Uçan kuşlar yürür kokusu gezdirir

Yüce yüce dağdan aşar elimizden

Kara bahtım bize gurbet gezdirir

Bozuk zurna imiş çekmeyiz

 

Sorarsam taşa yazdığımçin adını

Söylüyorlar kahramanlık yadını

Felek bozma ağzımızın tadını

Çevirenler çevirmişler yolumuzdan

 

Kaftanlarımız bir al bir değil nidelim

Söz geçmiyor gencine şekvâ edelim

Yol ver dağlar kalın beni gidelim

Söyle turna haber var mı elimizden

 

Türklüğün özü bozuldu mu serinden

Şol yiğitlik oynadı mı yerinden

Yal tohumla melezcikler özünden

Yük kalkar mı böyle dalımızdan

 

Sazlı der ki saz kona ilimiz

Ana yolu hünkâr yolu yolumuz

Burcu burcu tüter bizim gülümüz

…................. sorar isen kınalımız

 Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1, 123.

Kaynakça
Ergun, Sadeddin Nüzhet, Mehmed Ferîd [Uğur] (1926). Konya Vilâyeti Halkiyyât ve Harsiyyâtı. Konya: yyy.

Cönk, Almasun köyünde Cami İmamı Osman Efendi'nin Cöngü.

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1, 123.

Kendi, İbrahim (1947). "Cönkler-Âşıklar". Konya. (102-103-104): 8-9.

Yeniterzi, Emine (2001). "Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar". Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Üniversitesi). 10: 77-161.

Madde Yazım Bilgileri
Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK

Bozkırlı Aşık Sazlı ve Eserleri Bozkırlı Aşık Sazlı ve Eserleri Reviewed by Bozkır Tanıtım Platformu on Ağustos 18, 2022 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.